Το Πρόγραμμα Σπουδών «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΝΤΠ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», προέκυψε μετά από γόνιμη συνεργασία μεταξύ του ΔΠΜΣ “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοιατρικών Προσεγγίσεων” και του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Το  Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοιατρικών Προσεγγίσεων” περιλαμβάνει Ειδίκευση στην Συμπεριληπτική Εκπαίδευση η οποία έχει και συνάφεια με την Ειδική Αγωγή (ΦΕΚ 1812/τ.Β΄/ 29-4-2021)

30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποιητικό επιμόρφωσης 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Τι μου προσφέρει

Μοριοδότηση σε προκηρύξεις που προβλέπουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικών με Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με ΝΤΠ

Γιατί να το προτιμήσω

Δείτε τους λόγους για να το προτιμήσετε εξασφαλίζοντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα

Ηλεκτρονική Αίτηση

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος