Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΔΕ.1 Σύγχρονη διδακτική και παιδαγωγική των ατόμων με Δυσκολίες Μάθησης ή/και Προβλήματα Συμπεριφοράς 40 80 ώρες Κανδαράκης Ανδρέας
ΔΕ.2 Διδακτική, Παιδαγωγική και Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών με Νοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΝΑΔ) ή/και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ) 40 80 ώρες Τζίμας Γεώργιος
ΔΕ.3 Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες 40 80 ώρες Πάντζιου Γραμματή, Λαμπροπούλου Αικατερίνη, Κριεμπάρδης Αναστάσιος
ΔΕ.4 Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ειδική αγωγή με Νέες Τεχνολογίες 40 80 ώρες Κασιμάτη Αικατερίνη, Πάντζιου Γραμματή, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΔΕ.5 Εκπαιδευτική Έρευνα με χρήση του SPSS 40 80 ώρες Τραντάς Πέτρος, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΔΕ.6 Αγωγή της Υγείας στην Ειδική Αγωγή με αξιοποίηση των ΤΠΕ 40 80 ώρες Κουρμούση Ντίνα
ΔΕ.7 Γνωστικές διεργασίες επεξεργασίας των πληροφοριών στα άτομα με Δυσκολίες Μάθησης ή/και ΔΕΠ.-Υ 40 80 ώρες Κανδαράκης Ανδρέας, Κριεμπάρδης Αναστάσιος
ΔΕ.8 Διδακτική Γλώσσας με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην συμπεριληπτική εκπαίδευση 40 80 ώρες Μαρκαντώνης Χρήστος
ΔΕ.9 Διδακτική Φυσικών επιστημών με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην συμπεριληπτική εκπαίδευση 40 80 ώρες Μαρκαντώνης Χρήστος, Πάντζιου Γραμματή
ΔΕ.10 Η ψηφιακή αφήγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή 40 80 ώρες Καμήλος Νικόλαος
ΔΕ.11 Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις της Αισθητικής Αγωγής με ψηφιακή εργαλειοποίηση για την Ειδική Αγωγή 40 80 ώρες Αργυρίου Μαρία
ΔΕ.12 Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στην Ειδική Αγωγή μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ 40 80 ώρες Κουνενού Καλλιόπη