Πιστοποίηση Εκπαιδευoμένων

Σύνολο Διδακτικών Ωρών : 480

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 30

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης τύπου: Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης


Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων τεκμαίρεται από τη συμμετοχή του είτε σύγχρονα, κατά την παρακολούθηση των τηλεματικών διδασκαλιών, είτε αυτές τις παρακολουθήσει ασύγχρονα (όποια στιγμή μπορεί), καθώς και μέσα από την εν γένει συμμετοχή του όπως αυτή προκύπτει από τεστ, εργασίες, συμμετοχή σε φόρουμ καθώς και την εφαρμογή ενός συστήματος ετεροαξιολόγησης. Συνολικά οι εκπαιδευόμενοι, στο παραπάνω σύστημα συμμετοχής κατά τεκμήριο, μπορούν να παρεκκλίνουν μέχρι του ποσοστού του 10% του συνόλλου των 480 ωρών.

Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού.

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, προσφέρονται στον εκπαιδευόμενο και εναλλακτικές διαδρομές, μέσα από την δυνατότητά του να συλλέξει βαθμολόγηση που υπερβαίνει το 100% του συνόλου της βαθμολογίας, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο περισσότερες μαθησιακές διαδρομές, μέσα από τις οποίες ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χαράξει τη δική του πορεία.