Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Μέθοδοι

Το σεμινάριο είναι εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται ένα υβριδικό μοντέλο αφενός σύγχρονης και αφετέρου ασύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που περιλαμβάνει σύγχρονες τηλεματικές διδασκαλίες, σεμινάρια, τηλεδιασκέψεις, ασύγχρονη παρακολούθηση διδασκαλιών, υποστηρικτικές παρουσιάσεις, Webinars, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εκπαιδευτικά video, σχετικά άρθρα για μελέτη, προτεινόμενη βιβλιογραφία για μελέτη, μελέτη εκπαιδευτικών sites, εκπόνηση εργασιών, κατάρτιση σχεδίων διδασκαλίας, σεναρίων και projects.