Γιατί να το προτιμήσω

Γιατί να το προτιμήσω:

Οι διδάσκοντες διακρίνονται  για την άριστη επιστημονική τους κατάρτιση και τη μεγάλη εκπαιδευτική τους εμπειρία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.

Οι ενότητες του προγράμματος καλύπτουν  τα βασικότερα θέματα δυσκολιών μάθησης και προβλημάτων συμπεριφοράς που προβληματίζουν  τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο μαθησιακό περιβάλλον.

Διερευνώνται  εμπειρικά και επιστημονικά τεκμηριωμένες σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης  προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς και προτείνονται διαδικασίες εφαρμογής τους.

Παρουσιάζονται αναλυτικά συγκεκριμένες εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με σκοπό την κάλυψη των βασικών ψυχοπαιδαγωγικών αναγκών των μαθητών όλων των σχολικών βαθμίδων.

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο  εξ αποστάσεως πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι 

  1. Θα αποκτήσουν τα κατάλληλα θεωρητικά και εκπαιδευτικά εφόδια που θα διευκολύνουν τη συνεκπαίδευση και την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης ή/και προβλήματα συμπεριφοράς.
  2. Θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα των επιστημών της ψυχοπαιδαγωγικής και της τεχνολογίας με επιτυχία στην πραγματική  τάξη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών τους.
  3. Θα είναι σε θέση να συνεργάζονται με ειδικούς επιστήμονες και να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους γονείς των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στη σχολική τους προσαρμογή.