Παράταση εγγραφών του Προγράμματος μέχρι και 31/10/2022