Παπαγεωργίου Ευσταθία

qode interactive strata
Εκπαιδευτές

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

efipapag@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5373

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/efipapag

Η Δρ. Ευσταθία Παπαγεωργίου, Ph.D., M.Sc. είναι Πτυχιούχος Μαθηματικός, (1989, Τμήμα Μαθηματικών – ΑΠΘ), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (2000, ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ) και Διδακτορικού Διπλώματος στα Μαθηματικά (2004, ΣΕΜΦΕ – ΕΜΠ). Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ). Από το 2019 είναι Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Από το 2019 επίσης, είναι Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΠΑΔΑ καθώς και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Αξιοπιστία και Ποιοτικός Έλεγχος στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://efipapag.profiles.uniwa.gr/