Πάντζιου Γραμματή

Δρ. Γραμματή Ε. Πάντζιου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η Γραμματή Πάντζιου διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1991). Είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την ίδρυσή του, τον Μάρτιο του 2018. Από τον Σεπτέμβριο του 1998 έως τον Μάρτιο του 2018 ήταν Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας και από τον Σεπτέμβριο του 2003 έως τον Αύγουστο του 2008 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος. Υπήρξε Επίκουρος Καθηγήτρια ΄Ερευνας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Dartmouth College στο Hanover, New Hampshire των Η.Π.Α. (Αύγουστος 1992 – Ιούλιος 1994) και Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλόριδα, στο Orlando των Η.Π.Α. (Αύγουστος 1994 – Αύγουστος 1995). Από τον Σεπτέμβριο του 1995 έως τον Ιούλιο του 1998 ήταν Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Πάτρα. Από το 2003 έως το 2011 ήταν μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ερευνητική της δραστηριότητα είναι στις περιοχές των αλγορίθμων, του παράλληλου, κατανεμημένου και κινητού υπολογισμού, των ασύρματων δικτύων αισθητήρων και εφαρμογών στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 4 βιβλία, 8 κεφάλαια βιβλίων, και περισσότερα από 140 άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Το έργο αυτό διαθέτει περισσότερες από 2200 ετεροαναφορές (h-index: 23, i10-index: 49 https://scholar.google.com/citations?user=cgwtUI4AAAAJ&hl=el). Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνη ή κύρια ερευνήτρια σε 25 ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και το National Science Foundation των Η.Π.Α. Διατελεί μέλος των συντακτικών επιτροπών διεθνών επιστημονικών περιοδικών και επιτροπών προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων.