Μαρκαντώνης Χρήστος

Ο   Δρ.   Χρίστος  Μαρκαντώνης , είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λαμίας και της Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής   Εκπαίδευσης   (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.)   Λαμίας.   Πτυχιούχος   του   Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης   και   Μεταπτυχιακού   Διπλώματος   Ειδίκευσης   στη   Θεωρία, Πρακτική   και   Αξιολόγηση   Διδασκαλίας.   Διδάκτορας   του   ΠΤΔΕ   του   Πανεπιστημίου   Θεσσαλίας   στη γνωστική   περιοχή   της   Αξιοποίησης   των   Τεχνολογιών   Πληροφορίας   και   Επικοινωνίας   (Τ.Π.Ε.)   στην Εκπαίδευση και της Μεθοδολογίας Έρευνας.

Έχει   διδακτική   εμπειρία  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.   Είναι   συγγραφέας   επιστημονικών   βιβλίων   και   άρθρων   σε   πρακτικά   επιστημονικών συνεδρίων   και   περιοδικών.   Μέλος   οργανωτικής  και   επιστημονικής   επιτροπής   και   κριτής   εργασιών επιστημονικών   συνεδρίων   και   περιοδικών.   Έχει   διδάξει   σε   πλήθος   προγραμμάτων   επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σε επιμορφωτικά προγράμματα (ΟΕΠΕΚ, ΕΑΙΤΥ, ΠΙ, ΙΕΠ, ΙΤΥΕ, ΠΕΚ), σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες εκπαιδευτικών. Είναι Συντονιστής   Εκπαιδευτικού  Έργου  ΠΕ70   και  Οργανωτικός   Συντονιστής του  Περιφερειακού  Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας.