Κασιμάτη Αικατερίνη

H Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό  Τμήμα της  ΑΣΠΑΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο  «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας». Διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», «Διδακτική Μεθοδολογία» «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας», «Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας» σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς εν ενεργεία και μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια Στελεχών της Εκπαίδευσης. Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ 2015-2019, Υπεύθυνη των «Πρακτικών Ασκήσεων  Διδασκαλίας (ΠΑΔ)», Πρόεδρος ή μέλος στις Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για τις 12 πόλεις ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ερευνητική της δραστηριότητα έχει συνεισφέρει στο σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων Προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Διετέλεσε Συντονίστρια στην Κεντρική Επιτροπή Επιστημονικού Συντονισμού στο υποέργο 2 «Επιμόρφωση των στελεχών της Εκπαίδευσης στην εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.Έχει διατελέσει Επιστημονική υπεύθυνη Επιμορφωτικών Προγραμμάτων(1995-2009). Έχει δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές. Είναι συγγραφέας του Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών (2015). (Kallipos,Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα). Έχει επιμεληθεί δύο βιβλία, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία» και «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» (2009, εκδ. ΙΩΝ).  Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται προς τη δόμηση καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων με επιμορφωτικές δράσεις, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων  μάθησης και διδασκαλίας, με  υλοποίηση αυθεντικών μορφών αξιολόγησης μέσα από χρήση σύγχρονων τεχνικών και μέσων. Είναι  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης από το 2018 και υπήρξε Αντιπρόεδρος από την ίδρυσή της το 2015.