Κανδαράκης Ανδρέας

Ο Δρ. Ανδρέας Κανδαράκης, γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης και του Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία»  του Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ. Διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στην Ειδική Αγωγή του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Το θέμα της διατριβής του είναι «Η ενδοπροσωπική και η διαπροσωπική προσαρμογή των μαθητών με χαμηλή σχολική επίδοση και η επίδρασή της στις σχέσεις με τους συμμαθητές».

Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση [Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ, Μαράσλειο  Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε., Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου  Λευκωσίας, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και στη Σχολή Πληροφορίας και Πληροφορικής του Τ.Α.Β.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου]. Από το 2018 έως το 2021 ήταν ακαδημαϊκός συντονιστής και διδάσκων σε  εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούσαν την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή και που διοργάνωναν το Τ.Α.Β.Μ. (Σχολή Επιστήμης Πληροφορίας & Πληροφορικής) σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Υπηρετεί από το 1989 έως και σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ασκεί ιδιωτικά και νόμιμα, από το 2002 έως και σήμερα, το επάγγελμα του ψυχοπαιδαγωγού με ειδίκευση στην ειδική αγωγή (έγκαιρος εντοπισμός, διάγνωση και αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης και προβλημάτων  συμπεριφοράς παιδιών κι εφήβων, συμβουλευτική γονέων). Έχει συγγραφική και ερευνητική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.