Διδακτική, Παιδαγωγική και Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών με Νοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΝΑΔ) ή/και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ)

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.2

Εξάμηνο:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες


Καθηγητές Μαθήματος

Τζίμας Γεώργιος

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται σε θέματα τα οποία άπτονται της Νοητικής Αναπτυξιακής Διαταραχής (ΝΑΔ) και στη συνέχεια των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) από την άποψη του κλινικού προφίλ, τη διάγνωση και τις σχετικές παρεμβάσεις.
Εξυπακούεται ότι στην ημερήσια διάταξη πάντα θα υπάρχει η συμπεριληπτική εκπαίδευση των ως άνω μαθητών.
Γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης των φοιτητών: νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά. έτσι ώστε κάθε ομάδα να εξειδικευθεί σε βάθος, όσον αφορά τις απαιτήσεις του επαγγέλματός της.

Μαθησιακοί στόχοι:
Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι:

  • Συστηματική ενημέρωση – μελέτη της ΝΑΔ και της ΔΑΦ, σύμφωνα με το νέο DSM-5 (2013)
  • Μελέτη στρατηγικών αντιμετώπισης – βελτίωσης στο ειδικό σχολείο, αλλά και στο γενικό σχολείο, σύμφωνα με τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να έχουν όχι μόνο μια θεωρητική εκπαίδευση, αλλά και μια πρακτική, όσο αυτό είναι δυνατό, στα πλαίσια της ειδικής και της γενικής εκπαίδευσης.
  • Συνεργασίες ομάδων π.χ. ψυχολόγοι με εκπαιδευτικούς κ.ά.