Κουρμούση Ντίνα

Η Ντίνα Κουρμούση, ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ με γνωστικό αντικείμενο «Προαγωγή της Υγείας και της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στην Εκπαίδευση». Η  Ντίνα Κουρμούση είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Προαγωγή της υγείας και της ψυχοκοινωνικής υγείας στην εκπαίδευση» και διδάσκει στο ΠΕΣΥΠ το «Εργαστήριο ομαδικής παρέμβασης στην κοινωνική ανάπτυξη». Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές της ως εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής φοίτησε στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα την εκπαίδευση σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες. Έχει υπηρετήσει ως εκπαιδευτικός και Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ έχει διδάξει Αγωγή Υγείας και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στα Τμήματα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει επίσης διδάξει Διαχείριση στρες για ενήλικες και παιδιά» στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει δύο πανεπιστημιακά συγγράμματα σχετικά με τη σχολική προαγωγή της ψυχικής υγείας, καθώς και άρθρα για έγκριτα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει υλοποιήσει επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών, σε εκπαιδευτικούς περιφερειών της επικράτειας, με πρόσκληση των αρμοδίων φορέων. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει μελέτη κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων και γενικότερα θεμάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.