Διδακτική Φυσικών επιστημών με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην συμπεριληπτική εκπαίδευση

Κωδικός Μαθήματος:

ΔΕ.9

Εξάμηνο:

Πρόγραμμα Σπουδών

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

80 ώρες


Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Στην ενότητα εξετάζονται θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και βασικές αρχές διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με βάση και την εποικοδομητική προσέγγιση.
Γίνεται σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία ενοτήτων των Φυσικών Επιστημών με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη συνηθισμένη σχολική τάξη, με προσαρμογές για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (και για μαθητές για το Τμήμα Ένταξης και την Παράλληλη στήριξη).

Μαθησιακοί στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

  • να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες διδακτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία ενοτήτων των Φυσικών Επιστημών για μαθητές της κανονικής τάξης με προσαρμογές και για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με:
    • με σαφή στοχοθεσία (στόχοι διδακτικοί, παιδαγωγικοί και ως προς τις ΤΠΕ) με την αξιοποίηση της προστιθέμενης παιδαγωγικής αξίας  των ΤΠΕ